مهندس علیرضا فرهادپور

دارای مدرک مدیریت پروژه حرفه ای PMP از موسسه مدیریت پروژه آمریکا PMI

دارای مدرک زمان‌بندی حرفه ای PMI-SP از موسسه مدیریت پروژه آمریکا PMI

کارشناسی مهندسی صنایع (تحلیل سیستم ها)

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (تولید صنعتی)

کارشناسی ارشد MBA

بیش از 20 سال سابقه اجرا، آموزش و مشاوره در زمینه مدیریت پروژه در موسسات برتر و شرکت های پروژه محور

مدرس سازمان مدیریت صنعتی به مدت 21 سال

مدرس جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

دیگر سوابق تدریس:

موسسه مدیریت پروژه آریانا، مدرسه عالی کسب و کار ماهان، خانه عمران، موسسه رستاک، موسسه آموزشی میکروسیستم، دانشگاه پیام نور

آخرین سمت اجرایی:
مدیر بخش برنامه ریزی و کنترل پروژه خط 3 متروی تهران در دستگاه پیمانکار عمومی

سایر سوابق اجرایی:
شرکت های هوجستان، بانک سامان، جهان پارس، پاسارگاد، فرایند منگان، ماشین سازی منگان